Łukasz Krusz – prowadzący grupę II skrzypiec

lukasz-kruszŁukasz Krusz na swojej drodze spełniania muzycznych pasji spotkał bardzo wielu wybitnych artystów, od których czerpał inspirację oraz wiedzę. Szczególnie cenna jest dla niego postać Romana Lasockiego – nie tylko profesora, ale również mentora, pod kierunkiem którego studiował na Akademii Muzycznej w Katowicach. Nazwisk pozostałych –  powszechnie znanych – artystów jest długa lista, natomiast niemniejszy honor musi oddać częstokroć „anonimowym” wykonawcom, których nazwisk nigdy nie poznał, a których miał możność zasłyszeć czy to na ulicy, czy w kościele, czy w jakimkolwiek innym miejscu.

Jak przyznaje, największego w życiu wzruszenia muzycznego doznał, słuchając śpiewu niewidomej kantorki, odczytującej za pomocą alfabetu Braille’a słowa psalmu responsoryjnego, w jednej z parafii na Krymie. Nie ukrywa, że w jego pamięci tego typu doświadczenia wyryły się mocniej niż niejedne kursy muzyczne, w jakich w przeszłości brał udział.

Najcenniejszymi nagrodami w jego dorobku były momenty, w których udawało się mu (choć częściej całemu zespołowi, z którym w danym czasie występował) doprowadzić słuchaczy do przeżycia wzruszenia lub przynajmniej jakiejś jego formy. W tym kontekście największą wartość miały dla niego koncerty, jakie grywał w hospicjach i domach starców.

Lubi koncertować w nowych miejscach – tak w kraju, jak za granicą (występował w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Luksemburgu, Anglii, we Francji, Włoszech oraz na Ukrainie).

Do jego hobby należą: zaznajamianie się z osobami z innych kultur i krajów, sporty wodne, spacery górskie, czytanie książek podczas podróży pociągiem, animowanie kultury, wolontariaty oraz imprezy z elementem przebierania się w pomysłowe stroje.