ATElier Kultury w Jaworznie

Orkiestra Kameralna

Archetti

43-600 Jaworzno, ul. A. Mickiewicza 2
tel. 32 76 29 142
NIP: 632 202 73 73
REGON: 387819190
BANK PEKAO S.A. 59 1240 4315 1111 0011 0366 8898
archetti logo

Marzenna Synowiec
Dyrektor

tel. : 795 465 637

Grażyna Kmak
Główny Księgowy

tel.: 32 762 91 42 wew. 16
mobile: 795 465 638