II Ogólnopolski Konkurs Młodego Skrzypka

Zapraszamy na prelekcję lutnika Michała Różaka 25.04.2019r. o godz. 17.00

Wstęp Wolny