Młodzi w Kulturze

Jednym z celów przyświecających wszystkim jednostkom i instytucjom kulturalno-artystycznym jest edukacja młodego pokolenia. Młodzież uczestnicząca w zajęciach, poddawana jest procesowi samodoskonalenia, rozwijając się artystycznie, społecznie i emocjonalnie. Wyjście z domu, odizolowanie się czas jakiś od komputerowego świata, możliwość przebywania w grupie rówieśniczej dzielącej podobne zainteresowania, to ważne ogniwo w procesie kształtowania postaw społecznych młodzieży. Upowszechnianie kultury artystycznej przez instytucje do tego powołane, jest niejako antidotum na wszelkiego rodzaju patologie  i niebezpieczeństwa współczesnego świata.  „Archetti” OKMJ jest właśnie jedną z tych instytucji, która propaguje treści wartościowe poprzez edukację muzyczną. Pokazuje młodym ludziom, że muzyka klasyczna może być „trendy”, a wyjście na koncert doskonałą formą spędzenia czasu wolnego. Najnowszy projekt „Archetti” – „Młodzi w Kulturze”, proponuje alternatywną formę spędzania wolnego czasu przez młodzież. Kształci artystycznie i estetycznie, a także integruje środowiska edukacyjne, zapraszając do wzięcia udziału w tym ważnym przedsięwzięciu. Projekt, o którym mowa nie byłby możliwy, gdyby nie integracja środowisk szkolnych stopnia średniego z naszą Instytucją.  Cieszyć się zatem należy, że kooperacja jednostek edukacyjnych i kulturalno – artystycznych ma swój czas i swoje miejsce w „Archetti”.

Lista szkół – Partnerów akcji:

II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie

III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie