XXIX Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych

Za oknami złota polska jesień, a w muzyce czas festiwali i palety interesujących wydarzeń. Niewątpliwie jednym z nich będzie nasz najbliższy koncert organizowany przez Instytut Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych. Koncert odbędzie się 27 października, a towarzyszyć będziemy utalentowanym muzykom młodego pokolenia, którzy mimo niewielu lat na koncie, są już w posiadaniu niemałej kolekcji tytułów i konkursowych laurów.

Zagramy wraz z trzema znakomitymi skrzypaczkami, których talent mogliśmy już podziwiać na naszej scenie podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Młodego Skrzypka Archetti, a także z jednym z najlepszych gitarzystów swojego pokolenia – Marcinem Kuźniarem.

Natalia Szymczyk na II OKMS zdobyła I miejsce, Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz Nagrodę Muzyków Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, jest również laureatką nagród na Olkuskim Festiwalu Skrzypcowym „Mały Violinista”, Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Mistrz Literatury Dziecięcej Oskar Rieding” w Warszawie, Chrzanowskich Spotkaniach Młodych Instrumentalistów, Mezinarodni Houslova Soutez o cenu Vaclava Krucka 2019 w Novym Jicinie i wielu innych. Swoje umiejętności szlifuje również na kursach mistrzowskich pod okiem światowej klasy profesorów, natomiast na co dzień Natalia kształci się pod okiem mgr Małgorzaty Wacławik. Jest stypendystką Centrum Edukacji Artystycznej oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Te same organizacje objęły opieką również kolejną z solistek – Emilię Krzeszowiec. Emilia uczy się w klasie skrzypiec mgr Małgorzaty Wacławik. Dwukrotnie brała udział w Zimowej Akademii Muzyki w Lusławicach, gdzie pracowała pod okiem prof. Wiesława Kwaśnego i prof. Marcina Baranowskiego oraz w Young Arts Festival w Krośnie w klasie Piero Massa.  Na swoim koncie ma nagrody na Olkuskim Festiwalu Skrzypcowym Mały Wiolinista, Międzynarodowym Konkursie Pro Bohema w Ostrawie, Międzynarodowym Konkursie Interpretacji w ramach Festiwalu Sztuki Słowiańskiej w Ostrawie, Ogólnopolskim Festiwalu Skrzypcowym w Kielcach, Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Vaclava Kručka w Novym Jičinie, a także I miejsce i Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego na Ogólnopolskim Konkursie Młodego Skrzypka Archetti w Jaworznie.

Milena Pioruńska jest uczennicą prof. Kariny Gidaszewskiej. Ma na swoim koncie koncerty z orkiestrami kameralnymi, jak i symfonicznymi zarówno na scenach polskich, jak i zagranicznych. Odnosi również sukcesy podczas konkursowych zmagań na arenie międzynarodowej, zdobywając laury między innymi na: Ogólnopolskim Konkursie Indywidualności Muzycznych ATMA, Młodzieżowym Konkursie na Skrzypce Solo im. Tadeusza Wrońskiego, oraz Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym “Vivaldi 337”, jak również  International “Flame” Competition w Paryżu. Milena należy do grona stypendystów Rotary Club we Wrocławiu oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie. Otrzymuje Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia, Legnicy oraz Fundacji Edukacji Międzynarodowej. W 2019 roku Milena została laureatką XVI edycji Programu Stypendialnego “Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marcin Kuźniar w 2016 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie pod kierunkiem prof. Aliny Gruszki oraz dr. Marcina Dylli na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W roku 2018 ukończył Biennal Master Course w Pordenone (Włochy), a w 2019 studia podyplomowe na Kunstuniversität w Graz (Austria) pod kierunkiem prof. Paolo Pegoraro.

Jest laureatem ponad 30 polskich i międzynarodowych konkursów gitarowych (w Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Niemczech, Serbii, we Włoszech i na Ukrainie). Jako solista występował na scenach Europy, Afryki i Ameryki Południowej, koncertując również z wieloma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi. Za swoje osiągnięcia objęty został programem stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska 2010”, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” oraz Fundacji Pro Musica Bona. Otrzymał również Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

27 Października 2019 godzina 12.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

W. Lutosławski – Uwertura smyczkowa – w ramach realizowanego programu TUTTI.pl

F. Kreisler – Preludium i Allegro – solistka Emilia Krzeszowiec

D. Kabalewski – Koncert skrzypcowy cz. 1 – solistka Natalia Szymczyk

W. A. Mozart – I Koncert skrzypcowy B-dur KV 2017, cz. I – solistka Milena Pioruńska

J. Sibelius – Valse Triste
Przerwa

M. M. Ponce – Concierto del Sur – solista Marcin Kuźniar

J. Haydn – 64 Symfonina „Tempora matantur”

Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna wystąpi pod batutą Macieja Tomasiewicza.

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Akademii Muzycznej.